Notă de informare a utilizatorilor

BORRELIA CENTRUM și confidențialitatea datelor

Noi LABORATORUL BORRELIA CENTRUM SRL, cu sediul social în București, sector 2, STR. G-RAL AL. ŞT. RADOVICI, NR.17, CORP A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/ 13298 /2013, având CUI 32403796 (”LABORATORUL BORRELIA CENTRUM”) se angajează să vă protejeze și să vă respecte confidențialitatea.

Această notă de informare stabilește temeiurile în baza cărora vom prelucra orice informații personale colectate despre dumneavoastră în calitate de vizitatori ai site-ului nostru web sau ai sediului nostru sau ca persoane de contact la unul dintre clienții, furnizorii sau alți parteneri de afaceri ai noștri. Prin urmare, vă rugăm să parcurgeți cu atenție această notă de informare.

1. INFORMAȚII PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Putem colecta și prelucra următoarele informații despre dumneavoastră:

1.1 Informații pe care ni le oferiți: Acestea sunt informațiile pe care ni le oferiți prin:

1.1.1 completarea formularelor pe site-ul nostru web (sau alte formulare pe care vi le solicităm să le completați), (ii) 

1.1.2 oferirea unei cărți de vizită,  (sau o formă similară);

1.1.3 corespondarea cu noi prin telefon, poștă, e-mail sau în alt mod. 

Aceasta poate include, de exemplu, numele, adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon; informații despre relația dumneavoastră de afaceri cu BORRELIA CENTRUM; și informații despre funcția, experiența și interesele dumneavoastră profesionale. 

1.2 Informațiile pe care site-ul nostru web și alte sisteme le colectează despre dumneavoastră:

1.2.1 În cazul în care vizitați site-ul nostru web, acesta va colecta automat câteva informații despre dumneavoastră și despre vizita dumneavoastră, inclusiv adresa IP (protocol internet) utilizată pentru a vă conecta dispozitivul la internet și alte informații, cum ar fi tipul și versiunea browser-ului dumneavoastră și paginile de pe site-ul nostru web pe care le vizitați. 

1.2.2 Site-ul nostru web poate, de asemenea, să descarce "cookie-uri" pe dispozitivul dumneavoastră – acest aspect este descris in politica noastră privind cookie-urile. În cazul în care vă trimiteți reciproc e-mailuri, aveți convorbiri telefonice sau alte comunicări electronice cu angajații noștri și cu alți membri ai personalului nostru, sistemele noastre de tehnologie a informației vor înregistra detalii ale conversațiilor respective, inclusiv conținutul lor în unele cazuri.

1.2.3 Unele dintre sediile noastre sunt dotate cu sisteme de supraveghere video cu circuit închis care vă pot înregistra în cazul în care vizitați locația noastră, din motive de securitate și siguranță.

1.3 Alte informații: De asemenea, putem colecta unele informații din alte surse. De exemplu:

1.3.1 În cazul în care avem o relație comercială cu organizația pe care o reprezentați, colegii dumneavoastră sau alte persoane de contact ne pot furniza informații despre dumneavoastră, cum ar fi, date de contact sau detalii despre rolul pe care îl aveți în cadrul relației respective.

1.3.2 Câteodată colectăm informații de la furnizorii de date terți sau din sursele disponibile publicului în legătură cu combaterea spălării banilor, verificarea trecutului și în alte scopuri similare, pentru a ne proteja activitatea și pentru a ne respecta obligațiile legale și de reglementare.

2. CUM UTILIZĂM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ

2.1 Putem utiliza informațiile dumneavoastră în următoarele scopuri:

2.1.1 pentru funcționarea, administrarea și îmbunătățirea site-ului nostru web și a sediilor noastre și a altor aspecte referitoare la modul în care ne desfășurăm operațiunile; 

2.1.2 pentru a respecta obligațiile legale și de reglementare și pentru a ridica și pentru a ne apăra de pretenții legale;

2.1.3 în legătură cu acordurile noastre de finanțare și bancare 

2.1.4 pentru a opera, gestiona, dezvolta și pentru a ne promova afacerea și, în special, relația noastră cu organizația pe care o reprezentați (dacă există), precum și tranzacțiile conexe - de exemplu, în scopuri de marketing;

2.1.5 pentru a ne proteja activitatea împotriva fraudei, spălării banilor, divulgării secretului profesional, atacurilor cibernetice, furtului de materiale aflate în proprietatea noastră și a altor infracțiuni financiare sau comerciale.

2.2 Periodic există posibilitatea să analizăm informațiile despre dumneavoastră deținute în sistemele noastre - inclusiv conținutul, precum și alte informații legate de e-mailul dumneavoastră și de alte forme de comunicare cu noi - în scopul respectării și protejării activității, așa cum este descris mai sus. 

2.3 Acestea pot include analize în scopul divulgării informațiilor relevante în materie de litigii și/sau analize ale înregistrărilor relevante în materie de investigații de conformitate sau penale, interne sau externe.

2.4 În măsura permisă de legea aplicabilă, aceste analize se vor desfășura într-un mod rezonabil și proporțional și vor fi aprobate la nivelul corespunzător de conducere. În cele din urmă, poate avea loc divulgarea informațiilor dumneavoastră agențiilor guvernamentale și părților adverse din litigii, după cum este descris mai jos. 

2.5 De asemenea, e-mailurile și alte comunicări pot fi accesate, ocazional, de alte persoane decât membrii personalului, în cazul în care aceștia sunt înlocuiți în scopuri cotidiene privind managementul activității (de exemplu, atunci când un membru al personalului nu se află la birou sau a părăsit BORRELIA CENTRUM).

2.6 Vom prelucra informațiile dumneavoastră personale numai dacă este necesar în conformitate cu scopurile descrise mai sus și numai atunci când am ajuns la concluzia că prelucrarea nu vă prejudiciază personal și nu vă afectează confidențialitatea într-un mod care ar depăși interesul nostru legitim în urmărirea acestor scopuri. 

2.7 De asemenea, în circumstanțe excepționale, ne poate fi impusă prin lege divulgarea sau prelucrarea în alt mod a informațiilor dumneavoastră personale. În cazul în care vă solicităm să ne furnizați informații despre dumneavoastră, vă vom comunica dacă furnizarea informațiilor solicitate este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau dacă este pur voluntară, caz în care nu vor exista implicații dacă refuzați să ne furnizați informațiile. În caz contrar, informațiile vor fi solicitate conform scopurilor noastre comerciale sau pentru asigurarea conformității (așa cum este descris mai sus).

2.8 În cazul în care aveți incertitudini cu privire la informațiile pe care BORRELIA CENTRUM vi le solicită, vă rugăm să contactați reprezentantul BORRELIA CENTRUM și să solicitați detalii în acest sens, sau (Contactați-ne) (a se vedea mai jos), cu întrebarea dumneavoastră.

3. DIVULGAREA ȘI TRANSFERUL INTERNAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ

3.1 Putem divulga informații personale despre dumneavoastră în cazul în care v-ați exprimat consimțământul sau dacă este în mod rezonabil necesar pentru diferitele scopuri menționate mai sus:

3.1.1 celorlalți membri ai grupului de societăți BORRELIA CENTRUM;

3.1.2 colegilor din cadrul organizației pe care o reprezentați;

3.1.3 furnizorilor de servicii care administrează site-ul nostru web sau alte sisteme de tehnologie a informației sau care dețin sau prelucrează în alt mod informațiile dumneavoastră în numele nostru (inclusiv medici și alți profesioniști în domeniul sănătății), în condiții stricte de confidențialitate și securitate;

3.1.4 unei persoane care preia afacerea și activele noastre sau părți relevante ale acestora; sau

3.1.5 în circumstanțe excepționale:

• agențiilor competente de reglementare, agențiilor competente de urmărire penală și altor agenții guvernamentale sau părți adverse în ceea ce privește litigiile, în orice țară sau pe teritoriu; sau

• acolo unde suntem obligați prin lege să divulgăm.

3.2 Cazurile de divulgare menționate la paragraful 3.1 de mai sus pot implica transferul informațiilor dumneavoastră personale în străinătate. În cazul în care relaționați cu noi în Spațiul Economic European (sau în Marea Britanie, după ce va părăsi Spațiul Economic European), trebuie să știți că acest lucru poate include transferuri către țări din afara Spațiului Economic European/Marea Britanie, care nu dispun de legi similare în vigoare în ceea ce privește gradul de protecție al confidențialității datelor. În această situație, în cazul în care transferăm date cu caracter personal altor membri ai Grupului BORRELIA CENTRUM sau furnizorilor noștri de servicii, ne vom asigura că înțelegerile noastre cu aceștia sunt guvernate de acorduri sau mecanisme de transfer de date, concepute pentru a asigura protejarea informațiilor dumneavoastră personale (inclusiv, după caz, în cadrul unui acord referitor la condițiile aprobate în acest scop de Comisia Europeană). 

3.3 În cazul în care doriți să știți dacă astfel de acorduri menționate la paragraful 3.2 sunt în vigoare sau dacă doriți să obțineți o copie a acestora, DPO.RO@Borrelia Centrum.com (a se vedea mai sus).

4. RETENȚIA ȘI ȘTERGEREA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ

4.1 Vom păstra informațiile dumneavoastră personale corecte și actualizate. Vom șterge informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră atunci când nu mai avem nevoie de ele. 

4.2 Vom păstra informațiile dumneavoastră nu mai mult de  ani [după cea mai recentă comunicare cu dumneavoastră], după care vor fi șterse sau anonimizate [luați în considerare Politica de retenție a datelor]. Pentru mai multe informații (Contactați-ne).

4.3 Rețineți faptul că există posibilitatea să păstrăm unele informații limitate despre dumneavoastră chiar și atunci când știm că ați părăsit organizația pe care o reprezentați, astfel încât să putem menține o relație continuă cu dumneavoastră în cazul în care și în momentul în care ne aflăm în contact din nou și reprezentați o altă organizație.

5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

5.1 Aveți drept de acces la informațiile personale pe care le deținem despre dumneavoastră și la unele informații conexe, în conformitate cu legea privind protecția datelor. De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea informațiilor dumneavoastră personale. În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

5.2 Aveți dreptul de a vă opune în orice moment utilizării de către noi a informațiilor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct și, totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării, în ceea ce privește unele sau toate informațiile dumneavoastră personale (și să solicitați să fie șterse).

5.3 În anumite circumstanțe, aveți dreptul la "portabilitatea datelor" și ne puteți solicita să transferăm datele personale către dumneavoastră sau către un nou furnizor de servicii. În același timp aveți dreptul la restricționarea prelucrării informațiilor dumneavoastră personale.

5.4 În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, vă rugăm contact@borreliacentrum.ro, după cum se prevede la paragraful 6 (Contactați-ne) de mai jos. 

5.5 De asemenea, puteți depune o plângere privind prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale la organismul care reglementează protecția datelor în țara dumneavoastră (detalii sunt disponibile aici: ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

6. CONTACTAȚI-NE

6.1 Încurajăm întrebările, comentariile și solicitările privind această notă de informare și prelucrarea informațiilor personale. 

6.2 Vă rugăm să trimiteți un e-mail către Responsabilul Local pentru Protecția Datelor contact@borreliacentrum.ro

7. MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI

Orice modificări pe care le vom face în viitor cu privire la această notă de informare vor fi postate pe site-ul nostru web și, de asemenea, vor fi disponibile prin (Contactați-ne):

• E-mail: contact@borreliacentrum.ro

București, sector 2, STR. G-RAL AL. ŞT. RADOVICI, NR.17, CORP A

Responsabil Protecția Datelor Caciuleanu Camelia

Verificați frecvent pentru a vedea eventualele modificări.

Ultima actualizare: 03.04.2023